Voor een sociale en duurzame gemeente

Leo van Esch

Minder afval door diftar

Inwoners van Loppersum hebben in 2014 248,5 kg per persoon  afval aangeboden in 2014.
In de commissievergadering van maandag 15 juni j.l. stond een mogelijk gedifferentieerd tarief voor de afvalverwerking (Diftar) op de agenda.

Steeds meer gemeenten (50%) kiezen… Lees verder

Brand-en armoedepreventie

De brandweer was onlangs in vol ornaat uitgerukt om in de gemeenteraad van 1 december j.l. de visie in haar “Strategische Koers 2014-2016” toe te lichten.

Een duidelijk verhaal over ’voorkomen en bestrijden van rampen en crises’.

In de presentatie… Lees verder

Voedselbank (2)

Na de raadsvergadering van 26 mei j.l. schreef ik :
“de snelstgroeiende bank in Nederland is niet de Binkbank of de Triodosbank, maar de Voedselbank.”
Niet als een triomfkreet, maar als een ernstige waarschuwing voor het dreigende failliet van het… Lees verder

Archief per categorie
Archief berichten