Voor een sociale en duurzame gemeente

Algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting 2014

Met onderhavige begroting sluit de gemeente de artikel 12-periode gelukkig af.

De begroting is vanuit de kaderstellende functie bekeken voor GroenLinks Loppersum evenwichtig opgesteld en de doorkijk naar volgende jaren is, voor zover dat mogelijk is in evenwicht.

De grote onzekerheid blijft het rijksbeleid.

De speelruimte is beperkt.

De decentralisaties geven onzekerheid maar bieden ook kansen.

Door overeenkomsten te sluiten met kleinschalige zorgaanbieders en zorginitiatieven (bijvoorbeeld zorgboederijen, buurtzorg, zorgcoöperaties) kan voor minder geld vaak meer kwaliteit geleverd worden. Vergeet deze kleine initiatieven van onderop niet.

Bij het programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, zeg maar wonen, worden technisch gezien de baten alvast geboekt. ook al wordt de kavel mogelijk niet verkocht. Hier zit natuurlijk een risico. Mogelijk staan hiertegenover mogelijke baten als verborgen reserve.

Belangrijk is dat de focus van de gemeente volledig ligt bij het invullen van bestaande kavels in tegenstelling tot het opvullen van mogelijke gaten in het buitengebied.

De ingeslagen weg op het gebied van duurzaamheid wordt door de fractie van GroenLinks van harte ondersteund.

Het liefst zouden wij zien dat er wat meer middelen zouden zijn om de verduurzaming in de bestaande bouw meer aan te jagen. Hierbij wil ik benoemen dat als de Meijer-vouchers (vouchers voor energiebesparende maatregelen in het aardbevingsgebied) doorgaan, hier een kans ligt waarbij de gemeente met relatief weinig geld extra de verduurzaming kan aanjagen.

De laatste jaren zijn er consortia van bedrijven gevormd. Het gaat hier om een samenwerking tussen aannemers, installateurs, architecten en bouwadviesbureaus die staan te popelen om woningen aan te pakken. Alleen ze moeten even een zetje krijgen van de gemeente.

Wat onderwijs betreft hopen wij van harte dat het fusieproces in Stedum tot een goed einde wordt gebracht, zeker als het kan in een gerenoveerd en uitgebreid gebouw in plaats van in een nieuw gebouw.

Als fractie kijken wij uiteraard uit naar de nieuwe nota kunst en cultuur.

 

Namens de fractie van GroenLinks Loppersum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten