Voor een sociale en duurzame gemeente

Coalitieakkoord: voor een Sociaal, Duurzaam en Natuurlijk Loppersum

2003ihnlopp4

De fractie van GroenLinks is verheugd dat zij op basis van de overlap op inhoud die zich de vorige raadsperiode al aftekende met de fractie van de PvdA, constructief de coalitiebesprekingen in kon gaan.

Op basis van de verkiezingsprogramma’s was er voldoende draagvlak met de andere partners om een alternatief te verkennen. De verkenning heeft geleid tot elkaar vinden en vertrouwen en dus de huidige coalitie.

Bleef natuurlijk nog de keuze, eigen wethouder of niet.

Het besluit om eerder een wethouder van een andere partij te steunen, dan te koersen op een eigen wethouder is ingegeven door:

–       noodzaak van sterk bestuur (beter 2 fulltime’ s ) dan vier kwart-wethouders,
–       geen versnippering van portefeuilles,
–       verjonging van het bestuur
–       van de beoogde kandidaat konden we ambitie en vernieuwing verwachten,

Voor GroenLinks belangrijke punten in het coalitie akkoord laten zich het best als het volgt samenvatten.

Duurzaamheid:
Positieve tendenzen die nu verzilverd kunnen worden op gebied van duurzaamheid zijn:
– Stimuleringsmaatregelen om verduurzaming in bestaande bouw door te pakken en ervoor te zorgen dat de opdrachten bij het lokale bedrijfsleven terecht komt. Dit kan door de ondernemers te helpen zich slim te organiseren,
– inzetten op en stimuleren van biobased economy (als aanvulling van het Groninger verdienmodel in de agrarische sector).

Woon&Leefbaarheid
– Meer regie over sloop en nieuwbouw bij de gemeente,
– daardoor meer regie bij de invulling “langer thuiswonen”,
– eigen maatwerk voor dorpen. Goede initiatieven worden door de gemeente gehonoreerd met budget,
– gemeente informeert en faciliteert,
– dorpen coördinator.

Welzijn
– aanbesteden door de gemeente waarbij de meerwaarde in de regio blijft of terugkomt (return on social investment). Zie ook de provinciale GL-motie.

 

Milieu
– beperken van afvalstromen door stimuleren hergebruik,
– scheiding bij de bron van waardevolle afvalstromen (Afval is grondstof)
– onderzoek naar tarifering

Naast een evenwichtige verdeling van de portefeuilles is het voor ons enorm van belang dat de portefeuille Duurzaamheid en Milieu onder de verantwoordelijkheid komt van de wethouder die wij als fractie steunen.

Ik gebruik bewust niet de woorden “gedogen”. Want dit dekt niet de geest waarin de samenwerking is ontstaan. De PvdA wethouder Bé Schollema, is voor de helft ook “onze” wethouder.

Wij wensen hem veel succes en vertrouwen op een goede samenwerking.

 

foto: Sake Elzinga

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten