Voor een sociale en duurzame gemeente

Beschouwingen bij de begroting 2015

Een aantal ontwikkelingen in de programmabegroting stemt ons tevreden. Er wordt een
stevig beroep gedaan op de mondige burger:
– vroegtijdig betrekken bij beleid
– interactieve dorpenronde
– herontwikkelen in overleg met inwoners
– meedenken over verantwoorde gaswinning
– ruimte voor maatwerk per dorp
– ondersteunen lokale initiatieven zoals energiecoöperaties
– het dorp dat voor de gemeente bespaart wordt beloond

De teneur wordt van onder op, in plaats van van boven af. Mooi.
De gemeente omarmt steeds meer haar nieuwe rol als voorwaardenscheppende en faciliterende instantie. Het dorp bedenkt en organiseert; de gemeente faciliteert.
Dit alles staat in schril contrast met de productenbegroting, het boekwerk waarin staat: dát gaan we doen…. met dát geld. De begroting lijkt volledig dichtgetimmerd.Waar zijn de bedragen voor initiatieven van onder op? Waar zit er nog ruimte voor dat leuke initiatief dat zich begin september meldt? Misschien is het technisch niet mogelijk, maar ik mis de “bottom up” van de programmabegroting in de toch iets te veel “top down” begroting.

Gaswinning en duurzaamheid.
Ondanks de moeizame dialoog aan de tafel en de bijzettafels over de inzet van de compensatiegelden biedt de regeling kansen om het gebied vooruit te helpen. Zoals in het coalitieakkoord aangegeven liggen die kansen in de verduurzaming,  individueel maar ook collectief. Misschien lukt het ons wél om met extra garantiestellingen de postcoderoos rendabel te krijgen. GroenLinks hoopt dat het college in alle overleggen zich maximaal inzet
om samen met de bevolking een slag te maken in de energietransitie van fossiel naar duurzaam.  Inzet voor de overgang van centraal opwekken naar decentraal opwekken. Decentraal opgewekte energie is democratischer en dus socialer. Zo kan de gaskraan verder dicht. Het gebied zit erop te wachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten