Voor een sociale en duurzame gemeente

Voedselbank (2)

Na de raadsvergadering van 26 mei j.l. schreef ik :
“de snelstgroeiende bank in Nederland is niet de Binkbank of de Triodosbank, maar de Voedselbank.”
Niet als een triomfkreet, maar als een ernstige waarschuwing voor het dreigende failliet van het sociale beleid in Nederland.
Afgelopen maandag, bij de behandeling van de begroting van 2015, kwam
dit onderwerp opnieuw, en terecht, aan de orde.
Onze wethouder Schollema deed daarbij opnieuw de toezegging, dat hij in december met een concreet voorstel komt hoe hij deze problematiek in het kader van de decentralisatie denkt te gaan aanpakken.
Hij sprak daarbij over ‘De Lopster manier’ en terecht. Het is lokaal maatwerk.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat wethouder Schollema in december met een helder voorstel komt, waarin hij duidelijk zal moeten aangeven op welke manier hij er voor wil zorgen, dat er in Loppersum geen voedselbank nodig zal zijn.
Maatwerk, individuele aanpak, intensieve zorg en begeleiding van mensen, die dat nodig hebben, is daarbij geboden.
Op deze manier zal , in ieder in geval in Loppersum , een ontwikkeling omgebogen kunnen worden, die de afgelopen jaren in grote delen van Nederland geleid heeft tot de enorme groei van deze Voedselbanken, die zelfs in diverse grote steden wellicht uitgebreid gaan worden met enorme ‘gaarkeukens voor de allerarmsten’, naar Amerikaans voorbeeld.
Die kant willen we met z’n allen toch niet op.

Leo van Esch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten