Voor een sociale en duurzame gemeente

Brand-en armoedepreventie

De brandweer was onlangs in vol ornaat uitgerukt om in de gemeenteraad van 1 december j.l. de visie in haar “Strategische Koers 2014-2016” toe te lichten.

Een duidelijk verhaal over ’voorkomen en bestrijden van rampen en crises’.

In de presentatie werd uitvoerig stil gestaan bij het belang van preventie:

Hoe voorkom je dat de brandweer moet uitrukken?

Een diversiteit aan maatregelen, die er voor moeten zorgen, dat er geen branden en calamiteiten ontstaan in particuliere woningen, bedrijfsgebouwen, scholen, zorginstellingen, etc.

 

Ook op de agenda van diezelfde commissievergadering stond het agendapunt ‘Minimabeleid toekomstgericht’.

Wie oren en ogen openhoudt heeft in de afgelopen jaren kunnen horen en zien, dat die groep, door allerlei oorzaken, snel groter wordt.

In mijn blogs over de Voedselbank op de website van GroenLinks heb ik daar al over geschreven.

Het is daarom bittere noodzaak, dat ons minimabeleid er meer nog dan in het verleden op gericht moet zijn om dit soort armoede te voorkomen.

Armoedepreventie moet leidend zijn en dit zal door een integrale aanpak gestalte moeten krijgen.

Een aanpak waarin alle betrokken partijen gezamenlijk maatwerkoplossingen bieden, die voorkomen, dat mensen in dit soort schrijnende situaties belanden.

De ophanden zijnde decentralisaties bieden hiervoor de mogelijkheid.

De bezuinigingen, die deze operatie vergezellen, maken het er allemaal niet gemakkelijker op.

Toch is het is aan wethouder Schollema om in het voorjaar een dergelijke nota ‘Minimabeleid’ te presenteren.

Een nota, die er voor kan zorgen, dat persoonlijke rampen en crises effectief voorkomen en bestreden kunnen worden.

Wij zien er als fractie van GroenLinks naar uit.

Leo van Esch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten