Voor een sociale en duurzame gemeente

Wat met het nieuwe gasbesluit: affakkelen?

Wij hebben als politiek en meer in het bijzonder als raadsleden een probleem. In het afgelopen jaar en ook weer tijdens de fakkeltocht bleek overduidelijk dat veel mensen het vertrouwen in de politiek verloren hebben. Dit trekken wij ons als raadsleden enorm aan.
Door raadsbreed naar buiten met een mond te spreken hebben we weliswaar richting Den Haag een vrij krachtig en eensluidend signaal kunnen geven, maar richting bevolking voor veel vaagheid en onduidelijkheid gezorgd.
Het lang uitblijven van concrete resultaten vanuit de dialoogtafel heeft daarbij gezorgd voor nog meer onrust, boosheid en onbegrip.
Met dit gaswinningsbesluit is volgens ons een nieuwe fase ingetreden.
De voorgestelde reductie is veel te laag.
Wij begrijpen dat je de gaskraan niet van de ene op de andere dag kunt dichtdraaien gezien de belangen die er zijn. Wat we niet begrijpen is dat gezien de urgentie er geen plan ligt om versneld de reductie door te voeren en volop in te zetten op schone alternatieven.
Dit laatste geeft het gebied een veiliger gevoel en biedt veel meer perspectief, sociaal en economisch.
Waarom niet versneld, naar Noors model, een groter deel van de gasbaten in een investeringsfonds stoppen voor ontwikkeling en invoering van duurzame alternatieven? Geld wat goed besteed wordt in een investeringsfonds raakt niet op. Gasbaten als vaste inkomenspost op de rijksbegroting raken wel een keer op. Binnen 30 jaar gebeurt dat toch.
Om terug te keren op de aanhef van dit stuk: wij vinden als fractie dat de inwoners via de gemeenteraad veel meer betrokken moet worden bij dit dossier.
De gemeente gaat formeel niet over het gasbesluit. Toch is het goed om:
• het onderwerp regelmatig te agenderen in commissie- en raadsvergaderingen, voorzien van alle relevante informatie en stukken;
het besluit van de gemeenteraad om in de loop van januari/februari de eerste vergadering te plannen is een stap in de goede richting
• regelmatig gasten uit te nodigen voor commissievergaderingen om zaken die op dat moment relevant zijn te bespreken (bijvoorbeeld GBB, Milieudefensie, NAM, CVW, Schokkend Groningen);
• nieuwsbulletins van gemeente Loppersum met laatste nieuws gaswinning (fysiek/digitaal) uit te brengen.

Ongetwijfeld zijn er nog veel andere initiatieven te bedenken, die de transparantie en informatieverschaffing richting inwoners kunnen verhogen.
Ondertussen blijft het van groot belang om samen met de andere getroffen gemeenten en provincie eensgezind en met een eensluidende boodschap richting Den Haag te blijven opereren.

De fractie van GroenLinks Loppersum
Dirk van Impe – Leo van Esch – Helene Mantel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten