Voor een sociale en duurzame gemeente

Minder afval door diftar

Inwoners van Loppersum hebben in 2014 248,5 kg per persoon  afval aangeboden in 2014.
In de commissievergadering van maandag 15 juni j.l. stond een mogelijk gedifferentieerd tarief voor de afvalverwerking (Diftar) op de agenda.

Steeds meer gemeenten (50%) kiezen voor een dergelijk systeem om er voor te zorgen dat het totale aantal kilo’s afval fors wordt teruggebracht door scheiding aan de bron ( papier, groen, textiel, glas).
Landelijke doelstelling is het percentage restafval in 2020 is terug te brengen tot 25%. Nu zitten wij op 50%.

Door de inwoner af te rekenen op het totaal aangeboden kilo’s afval en/of frequentie (1x per 2 weken/1x per maand) kunnen zowel de inwoner als de gemeente de kosten voor het afval flink terugbrengen. De ervaringen van o.a. Winsum en De Marne zijn zeer positief.
Het mogelijke nadeel van zwerfafval blijkt na enkele maanden enorm mee te vallen. Die aanloop periode extra handhaven helpt ook om sluikstort snel terug te dringen. Daartegenover staat dat de gemeente Eemsmond kampioen afval per persoon is dankzij de wekelijkse ophaling van grijs en groen. Er is duw wel degelijk een verband.

Na de zomervakantie zal in de raad beslist worden of een nader onderzoek met gespecificeerde cijfers nodig is om tot een Diftarsysteem over te gaan.

Voor onze fractie staat vast dat Diftar er moet komen gelijktijdig met goede communicatie.
Alle onderzoeken wijzen erop, dat deze extra prikkel voor de inwoners er toe leidt dat hij/zij bewuster om gaat met het te produceren afval.

Vooruitlopend op dit systeem is het zeer zinvol om de inwoners duidelijker te informeren over de bestaande mogelijkheden om afval te scheiden en het aantal inbrengpunten uit te breiden.

Waarom-afval-scheiden-gl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten