Voor een sociale en duurzame gemeente

Uit de Raad 30-11-2015

Herindeling :

Om de discussie over de herindeling in noord Groningen weer vlot te trekken heeft de provincie het initiatief genomen om een delegatie van elke raad uit de G7 gemeenten gezamenlijk in gesprek te laten gaan met het doel de patstelling in beweging te krijgen.
Deze raadsvergadering nemen wij een besluit wie er namens Loppersum in de commissie gaat zetelen.
Wat de fractie van GroenLinks betreft is het van belang dat de gedelegeerde de volgende aandachtspunten meeneemt:
– Discussie moet gaan over de opgave die er ligt en welke grootte daar bij past. Maak een soort longlist van opgaven, kijk wat lokaal geregeld kan worden, en kijk waar je veel bestuurskracht voor nodig hebt. Pas de grootte daar op aan. In die volgorde. Niet eerst kijken, wie gaat met wie en daarna hoe gaan we de gemeente vormgeven.
– Delegatie moet oplossingsgericht te werk gaan en bereid zijn om over zijn eigen schaduw en het raadsbesluit heen te stappen. Wat het gebied nodig heeft gezien de opgave is leidend.

Houtstook

In de mix van alternatieve energiebronnen zal naast zon, wind en aardwarmte  ook biomassa een belangrijke rol spelen. Dus ook het stoken op hout. Om los te komen van fossiel zullen we het hard nodig hebben.
Nu is zo dat het verbranden van hout geen verslechtering van ons leefmilieu mag meebrengen.
Bij de ingekomen stukken zaten brieven van het longfonds en de GGD. De stukken geven aan dat er bezwaren kleven aan de toegenomen trend om gas te vervangen door houtstook. Nu is de manier waarop, het hout verstookt wordt enorm bepalend voor de overlast. Open haarden of allesbranders zijn  niet te vergelijken met een hoogrendement palletkachel met fijnstof-filter. Door het ontbreken van landelijke of Europese normen dreigen de verantwoorde vormen van houtstook slachtoffer te worden van de toenemende klachten.  Door het ontbreken van normen heeft de gemeente geen mogelijkheden van handhaving en is ze bij klachten aangewezen op wederzijds begrip tussen stoker en diegene die overlast ervaart.
Navraag leert ons dat in onze gemeente er tot hiertoe weinig (gemelde)klachten zijn.
We moeten wel vooruitkijken en via goede informatievoorziening vooruitlopend op de Europese/landelijke wetgeving bewoners informeren over mogelijke bezwaren die er aan houtstook kleven en hun wijzen op de kwaliteitsverschillen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten