Voor een sociale en duurzame gemeente

Reactie op de Meerjarenplanning van de Nationaal Coördinator (H. Alders)

Reactie op rapport Alders tijdens de commissie vergadering van 11 januari 2016.

Reductie gaswinning en transitie naar duurzame energie

Voor de fractie van GL is het rapport van de Nationale Coordinator onlosmakelijk verbonden met een vergaande reductie van de gaswinning.
Niet alleen in verband met de veiligheid van de inwoners, maar ook om de duurzaamheidsambities, die in het plan van de NCG zijn opgenomen te kunnen realiseren.
Vandaar eerst een reactie op het gaswinningsbesluit.
Vanaf het moment dat de eerste zware bevingen in Groningen zich manifesteerden was de boodschap van de NAM en EZ voor GL duidelijk: de gaswinning is er nu eenmaal en zal de komende decennia doorgaan met al de ongemakken en ellende van dien voor de inwoners van het gebied.

De bevolking zal er maar aan moeten wennen.

Om dat gewenningsproces in vaste banen te leiden werd en wordt nog steeds een enorm aardbevingscircus opgetuigd dat de aandacht moet afleiden van het werkelijke en  dagelijks terugkerende echte probleem: de gaswinning en de daarbij gepaard gaande permanente ondergrondse bevingen en bewegingen.
Daadwerkelijke reductie van de gaswinning door minister Kamp moet via de rechter worden afgedwongen en legt de fundamentele oorzaak van de hele aardbevingsproblematiek bloot: de keuze van dit kabinet, ook in 2016, en zelfs na de klimaattop in Parijs, voor fossiele brandstof.
Daarmee kiest dit kabinet niet voor de veiligheid van dit gebied en een duurzame toekomst voor haar inwoners, maar voor het snelle geld en slechts een beperkte inzet voor de energietransitie.
Dit is voor onze fractie onacceptabel.
In het gaswinningsbesluit wordt een verdere reductie van de gaswinning door de minister niet uitgesloten.
Maar wat is deze gedachte van deze minister waard in het licht van alle maatregelen en loze beloften in de afgelopen jaren?
De fractie van GL is dan ook van mening dat de hoogst mogelijke druk op dit kabinet moet worden uitgeoefend om tot een snellere reductie van de gaswinning over te gaan.
Voor de toekomst zal, indien nodig,  ook een onderzoek naar het opnemen van een wet op ecocide deel moeten uitmaken van de mogelijkheden om een einde te maken aan deze achterhaalde en onveilige manier van energieopwekking.

Sterke en zwakke kanten

Vooropgesteld dient te worden, dat het rapport veel waardevolle elementen bevat:

 • Er komt een onafhankelijke arbitrage bij geschillen
 • De komst van een burgersteunpunt
 • Het betrekken van maatschappelijke organisaties bij de regelingen voor de inwoners
 • Loskoppelen van de regelingen van de PGA-contouren

Als het gaat om de minpunten  kunnen we in het algemeen stellen, dat ook hier, net als bij de gaswinning, niet voluit gegaan wordt voor het herstel van vertrouwen en veiligheid:

 • Voorlopig geen regeling voor waardevermindering van de woning.
 • Verdwijnen van de waardevermeerderingsregeling.
 • In de plaats daarvan wordt deze regeling gekoppeld aan het verstevigingsprogramma.
 • De invloed en beslissingsbevoegdheid van de NAM blijft onverminderd groot.
 • Ook via het CVW blijft de NAM haar invloed uitoefenen.

Als het gaat om de uitvoering bereiken ons onverminderd veel klachten over de werkwijze van het CVW, die vergelijkbaar zijn met de uitvoering zoals die door de NAM ter hand werd genomen.

Hopelijk is er geleerd van de gemaakte fouten en zal  de uitvoering van dit plan op een veel professionelere manier en d.m.v. daadwerkelijk maatwerk tot stand komen.

Conclusies:

 • De fractie van GL Loppersum vindt, dat op alle niveau’s en met alle middelen druk moet worden uitgeoefend op dit kabinet om de gaswinning op korte termijn naar een aanvaardbaar en veilig niveau terug te brengen
 • Waardevermeerderingsregeling terug in het programma
 • Invloed van de NAM minimaliseren
 • Daadwerkelijk maatwerk en professionele aanpak bij de uitvoering
 • Duurzaamheidsambities verhogen en versnelling van de energietransitie.

Afgezien van deze kritische kanttekeningen blijven wij van mening, dat er naast al de rampspoed de focus gericht moet blijven op de kansen die deze hele operatie biedt voor de regio op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid.

versterking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten