Voor een sociale en duurzame gemeente

Kadernota: Algemene beschouwingen voor 2017

Algemene beschouwing n.a.v. de behandeling van de kadernota 2017.

Werk en Inkomen

Het gebied en de gemeente Loppersum in het bijzonder is na alle ellende van de afgelopen tijd (denk daarbij aan gevolgen van de gaswinning en krimp) dringend toe aan een keerpunt. Tijd voor een opwaartse spiraal.
Om weer een positief elan te krijgen is een stip op de horizon en een visie om die stip te bereiken noodzakelijk. Ik weet dat onze premier en de VVD daar anders over denken maar dit terzijde.

De fractie van GroenLinks is verheugd dat deze stippen benoemd worden in de voorliggende kadernota.
Zo wordt bij het hoofdstuk werk en inkomen gewezen op de kansen van de ontwikkeling naar een biobased economy. Dit is een economie waar meer niet voor voeding geschikte gewassen en reststromen gebruikt worden als grondstof voor bijvoorbeeld bouwmaterialen. Je woning groeit als het ware op het land. De gemeente moet en wil hier stimulerend optreden. Werk in traditionele op fossiele grondstoffen gebaseerde economie verdwijnt gestaag en is er straks niet meer. Werkgelegenheid komt niet uit de lucht vallen. Actief beleid is dus meer dan noodzakelijk en de oplossing wordt terecht vooral gezocht in de verduurzaming van onze samenleving.

 

Bestuurlijke Toekomst

Bij dit programmapunt wordt voorgesteld om de voorstellen te toetsen aan een positieve balans tussen voor- en nadelen van schaalvergroting. Kortom de keuze van schaalgrootte van de toekomstige gemeente. Dit is te eenzijdige en kan leiden tot het laten liggen van kansen. Naast de discussie over de schaalgrootte en het de discussie “wie met wie” willen wij ook het nadenken over de bestuursvorm toevoegen aan het debat.

In onze gemeente zijn meerdere kernen met een coöperatie (energie, zorg of eenvoudig weg een koe)  of met coöperaties in oprichting. Je hebt een een aangepaste bestuursvorm nodig om deze nieuwe ontwikkelingen goed te bedienen.

 

Duurzaamheid en milieu.

Bij dit programmapunt verschuift het accent van beleid maken naar alert reageren op ontwikkelingen en deze faciliteren en  ondersteunen.

Dit klinkt eenvoudig maar soms moeilijker dan gedacht.

In de vorige algemene beschouwingen heb ik al aangegeven dat leges remmend kunnen werken op individuele en collectieve initiatieven. Hier een uitzondering durven maken kost op korte termijn geld maar levert in de toekomst geld op.

Ik noemde eerder al de ontwikkeling tot samenwerken van bewoners via coöperaties. Zo ook de vele energie-initiatieven die de gemeente graag omarmt en ondersteunt.

Afval

Hier vindt de fractie van GroenLinks dat het invoeren van een gedifferentieerd tarief  teveel voor ons uitgeschoven wordt. Inmiddels hebben ruim de helft van de gemeenten het al ingevoerd en zijn de ervaringen in Winsum positief. Om te sonderen is het thema o.a. met het platform duurzaamheid besproken. Hier kwam naar voren dat als de randvoorwaarden vervult zijn (voldoende mogelijkheden voor inbreng) er wel degelijk veel draagvlak is.

Water.

Recente wateroverlast druk ons weer eens op de feiten dat de klimaatsverandering dringend een halt toegeroepen moet worden door versneld onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Het dwingt om maatregelen te nemen om de gevolgen de baas te blijven.

Te veel bestraten zorgt ervoor dat water niet snel genoeg kan infiltreren en de riool overbelast. Regenwateropvang en gebruikt moet zorgen voor een buffer. Dit laatste moet gestimuleerd worden.

 

Formuleren van concrete doelen

Algemeen wil ik ter afsluiting opmerken dat de doelen soms te algemeen worden benoemd. Korte vermelding hoe het doel bereikt gaat worden maakt het helderder. Misschien lokt het wel meer discussie uit maar dat is dan goed voor het democratisch proces.

Het is gemakkelijker om te zeggen we gaan energiecoöperaties faciliteren dan om te zeggen ze krijgen korting op de OZB. Dit laatste is wel helderder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten