Voor een sociale en duurzame gemeente

Begroting 2017: Minder leges voor energiecoöperaties die investeren in zonne-energie.

De begroting bevat een aantal risico’s waar we bitter weinig invloed op uit kunnen oefenen. Dit omdat ze gekoppeld zijn aan gemeenschappelijke regelingen (IVAK, Fivelingo etc.) of omwille van de afhankelijkheid van regeringsbeleid. 
Die risico’s maken het best wel eng om goedkeuring te geven aan deze begroting.

Niet te min is er veel werk verzet om de risico’s inzichtelijk te maken en de begroting sluitend te krijgen en te laten aansluiten bij de wensen geformuleerd in de kadernota. 

De fractie van GroenLinks wil zijn bijdrage beperken op het benoemen van een aantal zaken die naar ons idee onvoldoende aandacht krijgen.

Werk en Inkomen

Werkgelegenheid in de op fossiele grondstoffen gebaseerde economie verdwijnt in rap tempo. Werkgelegenheid komt niet uit de lucht vallen. Actief beleid is dus meer dan noodzakelijk en de oplossing dient gezocht in de verduurzaming van onze samenleving.
Via stimulering verduurzaming kunnen we zorgen voor meer groene banen. Dit kost uiteraard geld.

Als je als raad iets wil moet je ook aangeven waar je denkt het geld  vandaan te kunnen halen.

De huidige meeropbrengsten door het toegenomen aantal leges op vergunningen verdwijnt nu in de grote pot. Deze toename is tijdelijk en vooral veroorzaakt door de versterkingsopgave. Het is volgens de fractie van GroenLinks zinvoller om deze meeropbrengst te stoppen in een fonds waaruit naar de bewoners een verduurzamingslening kan worden verstrekt. Doetinchem doet dat bijvoorbeeld met een soort starterslening voor “verduurzamers”. Omdat het geld ook terugbetaald wordt uit de energiebesparing kan het geld meerdere keren worden ingezet. Door de verminderde energielasten stijgt het besteedbaar inkomen wat dan weer een impuls geeft aan de lokale economie. Hierdoor is het een veel rendabelere inzet van gemeenschapsgeld dan een 1-malig “pretpakket-subsidie”.

Duurzaamheid en milieu.

In de algemene beschouwingen heb ik aangegeven dat leges remmend kunnen werken op individuele en collectieve initiatieven. Hier een uitzondering durven maken kost op korte termijn geld maar levert in de toekomst geld op.

Zie in dit verband de ontwikkeling tot samenwerken van bewoners via coöperaties. Zo ook de vele energie-initiatieven die de gemeente graag omarmt en ondersteunt.

Goed dat er ruimte in de begroting is gevonden voor aanpassen leges op duurzame initiatieven van dorpscoöperaties. Voor zonneparken hoeft er nu alleen leges betaald te worden op de ondercomstructie en niet opmerking panelen en omvormers. Dit scheelt.

Het sociaal rendement van dit soort investeringen is enorm hoog. Staat niet officieel als baat in de gemeentebegroting maar is er wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten