Voor een sociale en duurzame gemeente

DE VERKIEZINGEN: TELEURSTELLING EN BLIJDSCHAP

We hoeven er niet omheen te draaien: de uitslag van de verkiezingen was ronduit teleurstellend. Van tevoren wisten we werkelijk niet hoe de hazen zouden gaan lopen. Zou Loppersum Vooruit profijt hebben van de wind in de rug van de lokalen in het algemeen? Zou GB/D66 profijt hebben van zowel die wind als de andere wind in de rug van D66? Zou de PvdA heel erg verliezen en zou die winst dan bij ons terechtkomen? Zou de VVD profijt hebben van de wethoudersbonus? En het CDA? Zouden wij onze twee zetels wel behouden?

Door: Nicolette Scholten

GroenLinks kreeg maar liefst 142 stemmen minder dan in 2010. Dat was het slechte nieuws. Het goede nieuws: we mochten onze twee zetels behouden.
Aan onze inspanningen heeft het niet gelegen. Ondanks onze leuze: ‘geen campagne deze keer’, hebben fractie, bestuur en veel leden zich buitengewoon ingespannen om GroenLinks een gezicht te geven. Lastig, omdat we geen uitgesproken en aansprekend thema hadden. Vorige keren was dat anders. De actie tegen het nieuwe gemeentehuis en de actie voor het behoud van het KP Zijlbad hadden ons toen geen windeieren gelegd. Nu hadden we een tamelijk afwijkend – kritischer maar ook genuanceerder – oordeel over het gasbesluit, maar daarvoor kregen we, wisten we wel, de handen van de kiezers echt niet volop op elkaar. Onze standpunten over leefbaarheid, onderwijs, herindeling en sociaal beleid weken niet erg af van de meeste anderen en zelfs duurzaamheid heeft een redelijk prominente plek ingenomen in de overige verkiezingsprogramma’s. Uiteindelijk mochten we toch nog wel opgelucht zijn over het resultaat.

In sommige stemdistricten scoort GroenLinks – traditioneel ‒ laag: in ’t Zandt maar ook in een groot district als Middelstum. In de overige stemdistricten is GroenLinks ook achteruitgegaan. Met uitzondering van Stedum. Duidelijk is dat de bekendheid van onze raadsleden hier heeft gewerkt: beiden wonend en actief in dit dorp.

 Onze standpunten op een rij

Zorg en Welzijn
In onze samenleving moeten mensen zelfstandig kunnen functionenren.
KRACHTIGE DORPEN IN EEN
GROTE GEMEENTE

Mensen die zelf het initiatief nemen, krijgen hiervoor de middelen en de ruimte.
DUURZAME ECONOMIE
EN WERK

Een duurzame economie is dé uitdaging voor alle ondernemers. Energiebesparing en duurzame energieopwekking en mobiliteit leveren geld en veel nieuwe banen op!
ENERGIE EN KLIMAAT
Iedereen is er nu wel van doordrongen dat we zuinig en verantwoord energie moeten gebruiken. De politiek vervult hierin een voortrekkersrol.
Archief per categorie
Archief berichten