Voor een sociale en duurzame gemeente

Dirk van Impe

dirk
Dirk van Impe
06-29550235     of  dfwvanimpe@gmail.com

Woont in:
Stedum

Mijn hele leven ben ik al bezig om na te denken hoe we met elkaar dingen beter, slimmer en toekomstbestendiger kunnen doen. Via mijn beroep kan ik een aantal van die idealen realiseren.
Tijdens en na mijn studie economie raakte ik , aangestoken door persoonlijkheden als Herman Verbeek en Luc Versteylen (Agalev), politiek geïnteresseerd in de beweging om op een andere manier te gaan leven. De term duurzaamheid was nog niet uitgevonden.

Vijf jaar geleden besloot ik om via de actieve politiek te proberen om meer tot actie over te gaan. Als poging om ontwikkeling te versnellen en actief te worden in de lokale omgeving.

Beroep:
Adviseur duurzame bouwmaterialen en duurzame energiesystemen voor Infodubo.

Wat ik belangrijke onderwerpen vind:
Bewonersparticipatie, Loppersum sociaal, groen en duurzaam, nieuw werk door vergroening economie.

Wat ik als raadslid ga betekenen:
Ik vind het belangrijk dat de duurzaamheidsgedachte een soort natuurlijke reflex wordt in het denken en handelen van mensen. Voor bestuurders, collega raadsleden en beslissers, moet het daarom regelmatig op de agenda komen. We moeten het er onderling vaak over hebben, ook zijdelings bij andere thema’s.
Voor  de bewoners  van Loppersum is van belang dat zij via burgerparticipatie worden meegenomen in het verhaal. Het platform duurzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. Samen met burgers, bedrijfsleven en gemeente bespreken in dit platform hoe we duurzaamheid concreet kunnen maken.

Wat ik verder nog kwijt wil:
Ik vind bewonersparticipatie belangrijk: dat bewoners ook echt invloed kunnen uitoefen op plannen in hun direct omgeving. Verder strijd ik er voor dat iedereen van de vooruitgang en de duurzame ontwikkelingen kan profiteren en niet ” the winner takes it all” .
Iedereen moet lokaal kunnen participeren in de winsten van windmolens en zonneparken. Niet alleen rijke beleggers.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten