Loppersum-Appingedam-Delfzijl

Voor een sociale en duurzame gemeente

Jesse

Kantinetour

Lees meer

Geld voor lokale duurzame energieprojecten.

Zes zonne-energieprojecten in Groningen krijgen van de provincie de zogenoemde ‘Postcoderoos’ premie van 20.000 tot 50.000 euro. Hiermee kunnen in totaal 6000 panelen worden geplaatst.

Drie van de zes projecten zijn gevestigd in de Gemeente Loppersum! Het gaat om Energiecoöperatie… Lees verder

Uit de Raad 30-11-2015

Herindeling :

Om de discussie over de herindeling in noord Groningen weer vlot te trekken heeft de provincie het initiatief genomen om een delegatie van elke raad uit de G7 gemeenten gezamenlijk in gesprek te laten gaan met het doel… Lees verder

Minder afval door diftar

Inwoners van Loppersum hebben in 2014 248,5 kg per persoon  afval aangeboden in 2014.
In de commissievergadering van maandag 15 juni j.l. stond een mogelijk gedifferentieerd tarief voor de afvalverwerking (Diftar) op de agenda.

Steeds meer gemeenten (50%) kiezen… Lees verder

Sturen op waarde. Algemene beschouwing bij de kadernota 2016

Gisteren bespraken wij in de gemeenteraad de kadernota 2016. Aanleiding voor algemene beschouwingen.
De fractie van GroenLinks kan zich in grote lijnen vinden in de kadernota.
In deze beschouwingen willen wij ons vooral focussen op elementen die ontbreken en op verbindingen tussen thema’s die sterker kunnen. Wij pleiten ook voor meer sturen op waarde en niet eenzijdig op financiën. Lees verder

Jesse Klaver nieuwe fractievoorzitter, Bram bedankt!

Jesse Klaver nieuwe fractievoorzitter
Met een geweldige speech begon Jesse Klaver gisteren aan zijn fractievoorzitterschap. Jong, enthousiast en ambitieus brengt risico’s met zich mee maar biedt ook een enorme kans op de noodzakelijke vernieuwing in de politiek.… Lees verder

4 mei toespraak Garrelsweer

Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.

Wat kunnen we leren van de bevrijding in 1945.
In 2015 viert Nederland dat het zeventig jaar geleden werd bevrijd van de onderdrukking door een onmenselijk regime.
Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand te staan, zijn oorlog en grootschalig geweld aan de orde van de dag. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend.
Wat kunnen we leren van de bevrijding.
Leert de bevrijding ons iets over het herkennen van patronen, over goed en fout of over hoe wij nu omgaan met vluchtelingen? Lees verder

Uit de raad: Herindeling

De fractie van GroenLinks Loppersum heeft in een vroeg stadium steeds gepleit voor herindeling om voldoende bestuurskracht en kwaliteit te organiseren om de steeds zwaarder worden opgaven het hoofd te bieden.
In de eerste dorpenronde is door een aantal bewoners sterk benadrukt dat het belangrijk is  dat als je toch gaat herindelen je dit het best  in één keer keer goed kan doen. Ook gaven zij aan dat groot per definitie niet goed is  maar dat je in een groter verband meer kwaliteit kan organiseren. Lees verder

Dorpscafé de Toekomst in Westerwijtwerd – 19 maart

Onder de noemer dorpscafé de Toekomst organiseert GroenLinks Loppersum open fractievergaderingen in de gemeente Loppersum.
De fractie van GroenLinks wil actief in gesprek met de verschillende dorpen.
Op 19 maart komen wij naar Westerwijtwerd.
Als  inwoner van Westerwijtwerd… Lees verder

Dinsdag 10 maart: Talk of the Town debat in Appingedam

Dinsdag 10 maart: Talk of the Town debat in Appingedam over provinciale
politiek

Onder leiding van Henk Lameijer en Jan Wildeman spreken provinciale politici
over de volgende onderwerpen:

– Verkeer en veiligheid, wat zullen, naast asfalt, de
oplossingen zijn voor… Lees verder

Bram Van Ojik: Coalitiepartijen tot geen enkel compromis bereid!

Voor het eerst heeft GroenLinks-parlementariër Bram van Ojik met eigen ogen gezien wat de gevolgen zijn van de gaswinning in Groningen. Hij was afgelopen vrijdag op bezoek in achtereenvolgens de stad, Stedum en Loppersum. ‘Natuurlijk had ik al veel verhalen gehoord en gelezen en veel foto’s gezien, maar met de beelden concreet voor ogen, begrijp ik dat een discussie in de Kamer over 35, 33 of 37 miljard kuub gas voor jullie wel heel abstract is.’

Lees verder

Archief per categorie

Archief berichten