Loppersum-Appingedam-Delfzijl

Voor een sociale en duurzame gemeente

Jesse

Steun de actie

Teken ook!

Fakkeltocht in Loppersum voor beperking gaswinning

OPGELET: De fakkeltocht is verplaatst naar Groningen!
Waar:
Verzamelpunt is de Grote Markt, 18.30 uur, vertrekken om 19.00 uur, eindpunt van de route is het oude Provinciehuis (Martinikerkhof)

Energieminister Kamp neemt woensdag 17 december een besluit over de omstreden gaswinning… Lees verder

Voedselbank (2)

Na de raadsvergadering van 26 mei j.l. schreef ik :
“de snelstgroeiende bank in Nederland is niet de Binkbank of de Triodosbank, maar de Voedselbank.”
Niet als een triomfkreet, maar als een ernstige waarschuwing voor het dreigende failliet van het… Lees verder

Beschouwingen bij de begroting 2015

Een aantal ontwikkelingen in de programmabegroting stemt ons tevreden. Er wordt een
stevig beroep gedaan op de mondige burger:
– vroegtijdig betrekken bij beleid
– interactieve dorpenronde
– herontwikkelen in overleg met inwoners
– meedenken over verantwoorde gaswinning
– ruimte… Lees verder

Interview met Bé Schollema

be

‘IK HOUD ERVAN OM OUT OF THE BOX TE DENKEN’

Een rasechte PvdA’er in het GroenLinks-blaadje of op de GroenLinks-website. Dat is nog niet eerder voorkomen. Bé Schollema is wethouder geworden, niet alleen voor de PvdA, maar ook voor GroenLinks. De PvdA is zijn eigen partij en GroenLinks is de ándere eigen partij. ‘Zorg je ervoor dat ik plaatselijk GroenLinks-lid word?’, vraagt hij na afloop van ons gesprek. Hij laat zich graag uitnodigen op de ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten. En hij is welkom!

 

Door: Nicolette Scholten

 

Bé is 34 jaar geleden geboren in Middelstum en hij woont er nu nog.

Lees verder

Uit de raad

UIT DE RAAD

De fractie van GroenLinks vond het vreemd dat er geen openbare discussie was in Loppersum over de gaswinning, het gasakkoord en de dialoogtafel. De fractie heeft erop aangedrongen om het gaswinningsdossier op de agenda te zetten en de fractie is uiteraard verheugd dat dit verzoek is gehonoreerd.

 

Door: Dirk van Impe

 

GroenLinks is de enige partij die ook in het verleden gepleit heeft om versneld los te komen van fossiele energie. Dit omdat fossiel niet alleen internationaal maar ook, zoals we nu zien, lokaal veel schade aanricht. En wie betaalt dan de factuur?

Lees verder

Bas Eickhout in Groningen

2014-01-17 13.18.37 

Het bezoek van Europarlementariër Bas Eickhout aan Groningen van 17 januari viel samen met het bezoek van minister Kamp aan Loppersum. Burgemeester Albert Rodenboog had dan ook heel goede redenen om zijn toezegging om Eickhout tijdens diens busrit te… Lees verder

Archief per categorie

Archief berichten